Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. 269 câu lý thuyết của trường chuyên: ĐỀĐÁP ÁN

Chương 2. Dòng điện không đổi

Chương này trình bày các kiến thức về nguồn điện ( đặc biệt là nguồn điện hóa học), máy thu điện và các định luật cơ bản về dòng điện không đổi như định luật Jun - Len - Xơ, định luật Ôm đối với toàn mạch, đối với các loại mạch điện.

 1. Bài 1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Bài 2. Pin và acqui

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3. Điện năng. Công suất điện.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Bài 4. Định luật Ôm với toàn mạch.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. ÔN tập chương dòng điện không đổi

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS