Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. 269 câu lý thuyết của trường chuyên: ĐỀĐÁP ÁN

Chương 4. Từ trường.

Chương này trình bày những vấn đề về lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện thẳng, lực từ tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động ( lực Lorenxo), quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ, từ trường của dòng điệnt hẳng, dòng điện tròn, dòng điện trong ống dây và các quy tắc xác định chiểu của các đường sức từ trong các trường hợp nói trên.

 1. Bài 1. Từ trường.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Bài 2. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên i.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3. Cảm ứng từ - Định luật Ampe.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Bài 4.Từ trường của một số i có dạng đơn giản.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5. Tương tác giữa hai i thẳng song song

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. Bài 6. Lực Lo-ren-xơ.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 7. Bài 7. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 8. Bài 8. Sự từ hoá các chất.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 9. Bài 9. Từ trường của trái đất.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS