Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. 269 câu lý thuyết của trường chuyên: ĐỀĐÁP ÁN

Chương 5. Cảm ứng từ

Chương này trình bày về các hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Faraday, định luật Len-xơ, suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động, quy tắc bản tay phải, hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, hệ số tự cảm.

 1. Bài 1. Từ thông. Cảm ứng điện từ.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Bài 2. SĐĐ cảm ứng trong một đoạn dây CĐ.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3. Dòng Phu-cô.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Bài 4. Hiện tượng tự cảm.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5. Năng lượng từ trường

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS